43,00 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
  • Kustantaja: Santalahti
  • 1. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-215-8
  • Sidottu, 302 sivua

Aino ÄikäsIrene Rämä (toim.)

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

 

Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti etenevä opetus perusopetuksen erityisessä tuessa saattaa olla joillekin oppilaille liian haasteellista. Tällöin opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain, joita ovat motoriset, kognitiiviset, sosiaaliset ja päivittäisten toimintojen taidot sekä kieli ja kommunikaatio. Toiminta-alueittaisen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistää ja ylläpitää oppilaan toimintakykyä.

Teoksessa toiminta-alueittaista opetusta käsitellään kattavasti muun muassa tutkimusten, käytännön esimerkkien ja lainsäädännön näkökulmista. Kirja on suunnattu opettajille, kasvatustieteellisen alan opiskelijoille ja opetuksen järjestäjille. Se sopii myös muille toimijoille ja asiasta kiinnostuneille vaativan erityisen tuen piirissä.

Kirjan toimittajista kasvatustieteen tohtori Aino Äikäs on erityispedagogiikan yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteinaan opetuksessa ja tutkimuksessa ovat vaativan erityisen tuen, inklusiivisen kasvatuksen sekä moniammatillisen yhteistyön teemat. Irene Rämä toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt vaativan erityisen tuen eri aiheita, erityisesti toiminta-alueittain järjestettävää opetusta sekä autismikirjon opetusta ja diagnosointia.

Muut kirjoittajat ovat opettajia, kouluttajia tai alan tutkijoita, joita kaikkia yhdistää kiinnostus ja vahva perehtyneisyys toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen.

  • Kustantaja: Santalahti
  • 1. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-215-8
  • Sidottu, 302 sivua