AINO ÄIKÄS

Kasvatustieteen tohtori Aino Äikäs on erityispedagogiikan yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteinaan opetuksessa ja tutkimuksessa ovat vaativan erityisen tuen, inklusiivisen kasvatuksen sekä moniammatillisen yhteistyön teemat.

Aino Äikäs on ollut mukana seuraavissa teoksissa: