ANNA KETTUNEN

Anna Kettunen työskentelee Suomen ympäristöopisto Syklissä kouluttajana valtakunnallisesti. Hän vastaa ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavasta ympäristökasvattajan koulutusohjelmasta. Lisäksi hän koordinoi erilaisia ulkona oppimiseen liittyviä opettajille ja kasvattajille suunnattuja täydennyskoulutushankkeita. Aikaisemmin hän on työskennellyt useissa eri luontokouluissa opettajana.

Anna Kettunen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: