ANNE MÄKIKANGAS

Anne Mäkikangas, PsT, dosentti, työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut työstressiä ja työhyvinvointia erityisesti voimavarakeskeisestä näkökulmasta käsin. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet työuupumuksesta toipuminen, työn imu ja sen ennustajat. Erityisesti häntä ovat kiinnostaneet yksilön voimavarat - eritoten persoonallisuuteen liittyvät - sekä viime vuosina yhä enemmän työntekijöiden toimintatavat työhyvinvointinsa ylläpitämiseksi.

Anne Mäkikangas on ollut mukana seuraavissa teoksissa: