ARJA KAASINEN

Arja Kaasinen on luokan- ja aineenopettaja, filosofian tohtori ja biologian didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt ulkona opettamisen parissa pitkään niin opettajana, opettajankouluttajana kuin tutkijana. Hän on kiinnostunut koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen, erityisesti maasto-opetuksen sekä lajintunnistuksen ja biodiversiteettikasvatuksen tutkimisesta ja opetuksen kehittämisestä. Tärkeimpänä tutkimuskohteena on ollut kasvilajien tunnistamisen oppiminen ja opettaminen.

Arja Kaasinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: