ASTA RAAMI

vapaa tutkija, kouluttaja Asta Raamilla on tutkinnot kasvatustieteestä, designista ja digitaalisesta mediasta. Teknologian sijaan hän kiinnostui ihmismielen piilossa olevasta potentiaalista ja toimi pitkään luovuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen liittyvissä tutkimus- ja opetustehtävissä Taideteollisessa korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa. Vuonna 2015 hän väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä osana luovaa suunnitteluprosessia.

Asta Raami on ollut mukana seuraavissa teoksissa: