AULIKKI LAINE

Aulikki Laine on biologian ja maantieteen opettaja, joka työskentelee Luotokoulu Tikankontin johtajana. Tikankontti on LYKE-verkoston sertifioitu kehittämiskeskus. Hän on tehnyt suomeksi opetusmateriaalin Matematiikkaa luonnossa -hankkeessa ja toimii kouluttajana ulko-opetukseen liittyvissä opettajien täydennyskoulutuksissa. Aikaisemmin hän on toiminut suunnittelijana Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa.

Aulikki Laine on ollut mukana seuraavissa teoksissa: