EIJA KAUPPINEN

Eija Kauppinen työskentelee Opetushallituksessa musiikin ja tanssin opetuksen asiantuntijana. Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessissa hän toimi oppimiskäsitystyöryhmän ja musiikin oppiaineryhmän puheenjohtajana. Hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa on kohdistunut opettajuuteen, tunnepuheeseen ja musiikin opetukseen. Opettajauransa hän on tehnyt musiikin aineenopettajana perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Eija Kauppinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: