ELINA FONSÉN

KT, LTO, AmO Työskentelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä yliopisto-opettajan tehtävissä ja kouluttajana OPH:n rahoittamissa täydennyskoulutushankkeissa. Käsitellyt väitöskirjassaan varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta. Toimii myös sivutoimisesti asiantuntijaosuuskunta Edu-O-Maticissa koulutus- ja kehittämistehtävissä ja sekä Suomen Varhaiskasvatus ry:n puheenjohtajana.

Elina Fonsén on ollut mukana seuraavissa teoksissa: