ERKKO SOINTU

Erkko Sointu, KT, toimii erityispedagogiikan ja oppimisympäristöjen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Soinnun tutkimuskohteena ovat oppilaiden käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien arviointi, tieto- ja viestintäteknologia opettamisessa sekä uudenlaiset opetusmenetelmät ja niissä oppiminen.

Erkko Sointu on ollut mukana seuraavissa teoksissa: