HANNU MOILANEN

Taustani opetuksen liikunnallistajana on pitkä. Treenasin 1990-luvun lopussa tavoitteellisesti keskimatkan juoksua nuorten maajoukkuetasolla ja koin itse saavani jo tuolloin apua fysiikan opinnoistani juoksutekniikan ja taloudellisuuden parantamiseksi. Musiikkiharrastukseni vei minut laulavaksi ja tanssivaksi avustajaksi Jyväskylän kaupunginteatterille, ja kiinnostuin samalla draamakasvatuksen ja tanssipedagogiikan opinnoista. Olen kouluttautunut monipuolisesti myös liikunta-alalla. Opintoni sekä 11 vuoden laulu-ura ja luova hulluttelu Seminaarinmäen mieslaulajissa ovat antaneet minulle uusia työkaluja ja ideoita myös matemaattisten aineiden opetukseen ja opetuksen kehittämiseen. Itse en ymmärrä taito-, taide- ja tiedeaineiden vastakkainasettelua. Mielestäni taito- ja taideaineiden työtapoja ja ilmiöitä pitäisi enemmän integroida akateemisten aineiden opetukseen, mihin uudet opetussuunnitelmat pyrkivätkin. Olen työskennellyt opettajana 11 vuotta, neljä viime vuotta Jyväskylän normaalikoululla, jossa yläkoulun ja lukion tiedeopetuksen lisäksi tehtäviini kuuluu opetusharjoittelun ohjaaminen tuleville fysiikan ja kemian opettajille. Normaalikoulussa harjoittelee vuosittain yli 900 opetusharjoittelijaa, ja heidän käytännön opetustyössä kehittämiään ja testaamiaan työtapoja on esitelty tämänkin kirjan sivuilla. Jyväskylän normaalikoulun lukiossa tabletit ovat olleet käytössä syksystä 2012 lähtien. Tällä hetkellä jokaisella lukiolaisella on oppimisen apuvälineenä oma iPad-tabletti. Olemme kehittäneet tiedeopetukseen uusia pedagogisia käytänteitä, joissa tableteilla on iso rooli. Vuonna 2015 aloitettu väitöskirjatutkimukseni selvittää, mitä lisäarvoa mobiililaitteet tuovat lukion tiedeopetukseen. Erityisesti minua kiinnostavat oppimisympäristöjen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle mobiililaitteiden avulla ja mahdollisuus tehdä omasta kehosta mitattava kohde tiedeopetuksessa mobiililaitteiden ja nykyisten älykellojen avulla. Näin voidaan myös lisätä oppilaan fyysistä aktiivisuutta oppitunnilla. Lisäksi omakohtaisen mittausdatan soveltaminen esimerkiksi fysiikan laskuissa lisää oppilaiden motivaatiota kirjan valmiisiin esimerkkeihin verrattuna.

Hannu Moilanen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: