HANNU SAVOLAINEN

Olen erityispedagogiikan professorina Jyväskylän yliopistossa. Tämänhetkisiä tutkimusaiheitani ovat käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen tukitoimin sekä kansainvälinen vertaileva tutkimus opettajien inkluusiokäsityksistä ja minäpystyvyydestä. Olen toiminut myös aktiivisesti opetuksen ja erityisopetuksen kansainvälisessä kehitystyössä.

Hannu Savolainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: