HEIDI MALINEN

FM Heidi Malinen työskentelee varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajana Järvenpäässä. Hän on työskennellyt myös alakoulun suomi toisena kielenä -opettajana ja yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana.

Heidi Malinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: