IRINA KATAJISTO-KORHONEN

Irina Katajisto-Korhonen on toimintaterapeutti (YAMK) ja ammatillinen opettaja ammattikorkeakoulussa.

Irina Katajisto-Korhonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: