IRMELI HALINEN

opetusneuvos emerita Irmeli Halinen koordinoi Opetushallituksessa opetussuunnitelman perusteiden laadintaa ja vastasi vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelusta. Hän on aiemmin työskennellyt Opetushallituksessa asiantuntijayksikön päällikkönä sekä Helsingissä opetuspäällikkönä, rehtorina ja luokanopettajana. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus opetussuunnitelmatyön asiantuntijana.

Irmeli Halinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: