JOHAN KORHONEN

Johan Korhonen (KT) toimii yliopisto-opettajana Åbo Akademissa. Hänen opetuksensa painottuu matemaattisiin oppimisvaikeuksiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Korhonen tutkii muun muassa matematiikan osaamisen yhteyksiä motivaationaalisiin ja kognitiivisiin tekijöihin, hyvinvointiin ja nuorten koulutuspolkuihin.

Johan Korhonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: