JOHANNA SÄILÄ

Johanna Säilä on tekstiilityönopettajan työnsä ohella osallistunut oppimateriaalin kehittämiseen.

Johanna Säilä on ollut mukana seuraavissa teoksissa: