JOHANNE SALMENKIVI

FM, äidinkielenopettaja Johanne Salmenkivi on ohjannut draamaa lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Hän hyödyntää ilmaisua ja ilmaisun rikkautta monenlaisissa opetuksellisissa tilanteissa eri-ikäisten parissa sekä työssään että vapaa-ajallaan. Opettaessaan hän keskittyy rohkaisemaan ja kannustamaan erilaisia oppijoita, jotta jokainen voisi oivaltaa "minä osaan" ja "minä voin oppia".

Johanne Salmenkivi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: