KALLE JUUTI

KT, FM, apulaisprofessori (oppiminen koulun digitaalisissa ympäristöissä), Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta Kalle Juuti, KT, dosentti, on fysiikan ja tietotekniikan didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja toimii aineenopettajankoulutuksen varajohtajana. Hänen tutkimuksensa kohdistuu oppilaiden kiinnostukseen luonnontieteiden opiskelua kohtaan, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä opettajankoulutukseen.

Kalle Juuti on ollut mukana seuraavissa teoksissa: