KATARIINA BERGGREN

Toimintaterapeutti, työnohjaaja (STOry), sensorisen integraation teoria ja terapia -koulutettu. Työskennellyt 2000-2016 HYKS:illä eri työryhmissä: lastenneurologialla, lastenpsykiatrialla ja pienten lasten psykiatrialla. ADHD-liitossa suunnittelijana keväästä 2016. Mukana ADHD-liiton edustajana sekä kommentoimassa ADHD Käypä Hoito -suosituksen päivitystä (julkaistu 5/2017), että työstämässä Käypä hoito -suosituksen Potilasversiota (julkaistu 9/2017).

Katariina Berggren on ollut mukana seuraavissa teoksissa: