KRISTIINA LAPPALAINEN

Kristiina Lappalainen, KT, dosentti, toimii erityispedagogiikan yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hän on tutkimuksissaan tarkastellut tuen tarpeiden, minäkäsityksen, itsearvostuksen ja vahvuuksien merkitystä koulutukseen ja työelämään siirtymisessä sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien arviointia.

Kristiina Lappalainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: