LEENA TURJA

KT, LTO Työskentelee yliopistonlehtorina varhaiskasvatuksen oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksissaan suuntautunut muun muassa arviointiin ja laadunhallintaan sekä lasten osallisuuteen varhaiskasvatusympäristöissään. Vastannut lastentarhanopettajakoulutuksessa parin vuosikymmenen ajan lasten tiede- ja teknologiakasvatuksen opetussisällöistä. Toiminut kansainvälisen tyttöjen teknologiaan suuntautumista koskeneen tutkimushankkeen varhaiskasvatusalueen koordinaattorina ja tutkijana. Käynnistänyt STEAM-hankkeen, jossa integroidaan tiede- ja teknologiakasvatusta, taiteita ja matematiikkaa.

Leena Turja on ollut mukana seuraavissa teoksissa: