LEENA YLIMÄKI

Leena Ylimäki, KM, erityisopettaja ja draamakasvattaja, on yli kymmenen vuotta kouluttanut muun muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökuntaa draamatyöskentelyn mahdollisuuksista. Hän haluaa tuoda esille draaman ilon, hyödyn ja monipuolisuuden eri-ikäisten kanssa.

Leena Ylimäki on ollut mukana seuraavissa teoksissa: