LOTTA UUSITALO

FT Lotta Uusitalo on erityispedagogiikan dosentti ja vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut lasten hyvinvointia, luonteenvahvuuksia ja positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia tarjota apua oppimisen vaikeuksiin.

Lotta Uusitalo on ollut mukana seuraavissa teoksissa: