MARJUKKA PUUSTINEN

Kuva: Heidi Strengell
KM Marjukka Puustinen on kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja. Hänellä on vuosien kokemus erityisopetuksesta. Nykyisin hän työskentelee omassa yrityksessään psykoterapeuttina.

Marjukka Puustinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: