MARKUS TALVIO

FT (kasvatuspsykologia), Gordonin International Master Trainer, postdoc-tutkija, luokanopettaja, työnohjaaja Olen toiminut pitkään yrittäjänä ja muun muassa Helsingin yliopistossa tutkijana ja vuorovaikutustaitojen opettajana. Oma tietoinen opintieni vuorovaikutuksen parissa alkoi jo koululaisena, kun toimin tukioppilaana koulussani. Olin jo tuolloin saanut hieman koulutusta Mannerheimin Lastensuojeluliitolta vuorovaikutustaidoissa. Näiden taitojen harjoitteleminen jatkui, kun toimin armeijassa varusmiestoimikunnan puheenjohtajana. Vuorovaikutustaitojen opiskelu jatkui edelleen, kun minusta tuli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin tukioppilasohjaajien kouluttaja ja pääsin mukaan kouluttajakoulutukseen. Kun siirryin yliopistoon, muistan, että opettajankoulutuslaitoksella Thomas Gordonin kirjasta puhuttiin, mutta vuorovaikutustaitojen opettaminen siellä oli aika vaatimatonta. Silti minulla jäi elämään kiinnostus siihen, että yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja voi opetella. Kun valmistuttuani aloitin opettajan tehtävät, en ollenkaan pitänyt työssäni siitä, että jouduin pitämään kuria, kontrolloimaan oppilaiden käyttäytymistä ja uhkailemaan tai joskus toteuttamaan rangaistuksia. Koin, että aika työssä kului ihan muuhun kuin opettamiseen. Onneksi koulussamme annettiin arvoa oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen vaalimiselle, ja niin mekin saimme opettajakunnallemme Toimiva koulu -kurssin. Kurssi auttoi minua hyödyntämään aiemmin opittua tietoa ja oppimaan uutta vuorovaikutustaidoista luokkaympäristöön sovellettavaksi. Huomasin, että rupesin nauttimaan työstäni paljon entistä enemmän. Pystyin luomaan lämpimiä suhteita oppilaisiin ja heidän perheisiinsä. Lasten ja nuorten arvostamisen osoittaminen oli minulle tärkeä päämäärä, johon en ilman koulutusta mielestäni riittävästi kyennyt. (www.markustalvio.com)

Markus Talvio on ollut mukana seuraavissa teoksissa: