MATTI HALMETVAARA

KM, luokanopettaja Matti Halmetvaara on perehtynyt elämyspedagogiikkaan ja ulko-opetukseen täydennyskoulutuksissa Suomessa, Italiassa ja Islannissa. Hän kannustaa opettajia ottamaan ulkona opettamista mukaan tunteihin, sillä ulkona opettaminen antaa paljon niin oppilaille kuin myös opettajalle. Luokanopettajan työkokemus ja oman elämän ruuhkavuodet ovat innostaneet hänet ja puoliso Henna Halmetvaaran tylsyyden taitojen äärelle.

Matti Halmetvaara on ollut mukana seuraavissa teoksissa: