MERJA KAUPPINEN

FT Merja Kauppinen työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa. Hän on kehittänyt oman äidinkielen opetusta ja lukemiseen innostamisen menetelmiä eri hankkeissa. Merja on ollut tekemässä myös Ryhmä oppimaan! -kirjaa.

Merja Kauppinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: