MIRJA KÖNGÄS

Mirja Köngäs on päiväkotiarkea tutkinut filosofian tohtori, joka painottaa lapsinäkökulmaa tunnetutkimuksissa. Köngäs on lasten keskinäisen kulttuurin puolestapuhuja, ja teksteissään hän sivuaa myös neurobiologiaa kasvatuspsykologisella otteella. Lisäksi hän on kahden lapsen äiti ja entinen päiväkotityöntekijä. Köngäs paneutuu kasvatuksen haasteisiin lasten hyvinvoinnin mahdollistamiseksi ja toivoo voivansa tulevaisuudessa vaikuttaa muun muassa syrjäytymisen ja kiusaamisen problematiikkaan.

Mirja Köngäs on ollut mukana seuraavissa teoksissa: