NINA SAJANIEMI

Nina Sajaniemi on kehitysneuropsykologian dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa. Hän painottaa opetuksessaan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Hän tutkii myönteisen pedagogiikan, stressin säätelyn ja suotuisan kehityksen kietoutumista toisiinsa varhaiskasvatuksessa sekä terveiden elintapojen ja stressin säätelyn välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän on mukana terveiden elintapojen vahvistamiseen tähtäävien interventioiden vaikuttavuutta tutkivissa hankkeissa. Sajaniemi on osallistunut terveystiedon opetussuunnitelman perusteiden laadintaan kehityksellisten neurotieteiden ja ikäkausipedagogiikan asiantuntijana sekä ympäristöopin opetussuunnitelman perusteiden laadintaan terveystiedon näkökulmista.

Nina Sajaniemi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: