PÄIVI NILIVAARA

kouluttaja, työnohjaaja Päivi Nilivaaran kiinnostuksen ja erityisosaamisen alueita ovat oppiminen, ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä arviointi. Hän on sertifioitu kansainvälisten oppimistaitojen interventio-ohjelmien ja dynaamisen arvioinnin kouluttaja. Hän on kehittänyt myös oman Ajatella!-valmennuskonseptin, jossa kehitetään koulujen toimintakulttuuria ja työtapoja ajattelun taitoja tukevaksi. Hän on aiemmin työskennellyt rehtorina ja luokanopettajana.

Päivi Nilivaara on ollut mukana seuraavissa teoksissa: