PIRITA HÄMÄLÄINEN

Pirita Hämäläinen on psykologian maisteri, psykologi ja autismikirjon kuntoutuksen asiantuntija.

Pirita Hämäläinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: