PIRJO AUNIO

Pirjo Aunio (KT) toimii professorina (matemaattiset oppimisvaikeudet) erityispedagogiikan laitoksella Oslon yliopistossa. Hän on tutkimustyössään syventynyt erityisesti lasten matemaattisten taitojen kehitykseen, siinä ilmeneviin vaikeuksiin, kehityksen taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä taitojen arviointiin ja oppimisen tukemiseen. Aunio toimii vierailevana professorina Johannesburgin yliopistossa ja on erityispedagogiikan dosentti Helsingin yliopistossa.

Pirjo Aunio on ollut mukana seuraavissa teoksissa: