RIIKKA MONONEN

Riikka Mononen (KT) toimii apulaisprofessorina (matemaattiset oppimisvaikeudet) erityispedagogiikan laitoksella Oslon yliopistossa. Hän opettaa tulevia erityispedagogeja ja tekee matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyvää tutkimusta lasten matemaattisten taitojen kehityksen, arvioinnin sekä oppimisen tukemisen teemoista.

Riikka Mononen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: