RISTO HOTULAINEN

Risto Hotulainen on apulaisprofessori ja toimii Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen johtajana. Hän on aiemmin toiminut erityispedagogiikan lehtorina ja luokanopettajana. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on kohdistunut oppimaan oppimiseen, ajattelun taitoihin, minäkäsitykseen, itsearvostukseen ja vahvuuksiin sekä niiden kehittymiseen.

Risto Hotulainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: