TAINA KYRÖNLAMPI

KT, dosentti Taina Kyrönlampi toimii varhaiskasvatuksen yliopiston lehtorina Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Taina Kyrönlampi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: