TANJA VEHKAKOSKI

KT, dosentti Tanja Vehkakoski työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Hän on tutkinut ammatillisessa kielenkäytössä lapselle rakentuvia merkityksiä, luokkahuonevuorovaikutusta ja esi- ja perusopetuksessa laadittujen kolmiportaisen tuen asiakirjojen kirjaamiskäytäntöjä.

Tanja Vehkakoski on ollut mukana seuraavissa teoksissa: