TARU FELDT

Taru Feldt, PsT, dosentti, työskentelee Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella yliopistotutkijana. Hän on tutkinut työhyvinvointia sekä työstressin ja -uupumuksen että myönteisten työhyvinvoinnin kuvaajien - kuten työn imun - näkökulmista. Hän on tutkinut myös persoonallisuuden, työkuormituksesta palautumisen, johtamisen ja organisatoristen tekijöiden merkitystä työntekijöiden työhyvinvoinnille. Feldt on johtanut psykologian laitoksella tutkimushankkeita, joissa keskeisinä menetelminä ovat olleet sekä organisaatioihin kohdistuneet tutkimukset että useita vuosia kestäneet pitkittäistutkimukset työntekijöiden työhyvinvointia tutkittaessa.

Taru Feldt on ollut mukana seuraavissa teoksissa: