TIINA KORHONEN

KT Tiina Korhonen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja johtaa koulun kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaa valtakunnallista Innokas-verkostoa. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on koulun toiminnan laaja-alainen kehittäminen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Hän tekee väitöskirjatutkimusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä kodin ja koulun yhteistyössä. Korhonen kehittää, tutkii ja levittää yhteistyössä Innokas-verkostojen kanssa monipuolisia innovatiivisen koulun toimintatapoja oppimiseen, opettajuuteen, johtajuuteen ja koulun yhteistyöverkostoihin liittyen.

Tiina Korhonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: