TIINA SIISKONEN

Tiina Siiskonen, KT, on erityisopettaja ja toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Siiskonen kouluttaa opetushenkilöstöä erityisalueenaan kielelliset oppimisvaikeudet. Lisäksi hän tuottaa materiaalia oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeisiin.

Tiina Siiskonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: