ULLA KLEMOLA

LitT, liikunnanopettaja, opinto-ohjaaja, opetuksen kehittämispäällikkö (Jyväskylän yliopisto) Yläkoulu-lukion liikunnanopettajavuosien jälkeen olen työskennellyt pitkään Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella liikunnan pedagogiikan lehtorina ja opettajankouluttajana sekä vuorovaikutusosaamista edistävien opintojen kehittäjänä. Nykyisin toimin yliopiston opetuksen kehittämispäällikkönä. Kiinnostukseni vuorovaikutukseen sai alkunsa, kun kaikki kolme lastamme syntyivät neljän vuoden sisällä ja arki täyttyi niin monista lapsiperheen haasteista, että vuorovaikutus alkoi kiristyä. Minusta tuntui, että aina kun avasin suuni, tuli sieltä ulos vain komentelua ja kielteistä puhetta. Se ei tuntunut hyvältä. Silloin 1980-90-luvun taitteessa tutustuin ensimmäistä kertaa Gordonin kasvatusajatteluun ja vuorovaikutusmalliin ja aloin käydä koulutuksia aiheesta. Kokeilin taitoja pikkuhiljaa arjessamme. Kun palasin perhevapailta takaisin liikunnanopettajan työhöni, havaitsin pian, että yhteiselo yläkoululaisten kanssa sujui sitä paremmin, mitä enemmän maltoin heitä kuunnella ja heidän kanssaan jutella. Sain myös taidoista tukea puuttua ongelmatilanteisiin. Tunne- ja vuorovaikutustaidoista rakentui kasvattajuuteni ja opettajuuteni perusta, jota halusin ymmärtää paremmin sekä oppia ja tutkia lisää.

Ulla Klemola on ollut mukana seuraavissa teoksissa: