ULLA MYLLYNIEMI

Ulla Myllyniemi on luokan- ja erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri ja kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLIssä. Hän on pitkään ollut mukana kehittämässä ulkona opettamista niin opettajana, kouluttajana kuin useissa ulkona oppimisen hankkeissa.

Ulla Myllyniemi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: