Onnistu eriyttämisessä -kirjan 1. painoksen liitteet


Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti. Tuntuuko, että aika ei riitä eriyttämiseen? Vai puuttuuko työkalupakistasi toimivia eriyttämisen tapoja?

Eriyttäminen voi muuttua mielekkääksi ja vaivattomaksi osaksi opetusta. Onnistu eriyttämisessä -kirjassa kerrotaan, kuinka eriyttämistä voi lähestyä pienin askelin ja millaiset toimintatavat palvelevat eriyttämistä eivätkä työllistä opettajaa liikaa.

Teos antaa paljon konkreettisia vinkkejä niin eriyttämistä tukeviin opetusjärjestelyihin, oppimisympäristöihin, opetusmenetelmiin, -välineisiin ja -materiaaleihin kuin oppimisen arviointitapoihin.

Kirjasta on ilmestynyt 2., uudistettu painos vuonna 2023. Tutustu kirjaan ja sen liitteisiin täällä.

Kirjan lomakepohjat sekä työskentelyn ja toiminnanohjauksen kortit ovat alla helposti tulostettavassa muodossa. Ohjeet niiden käyttöön löytyvät Onnistu eriyttämisessä -kirjasta. Liitteitä saa kopioida opetuskäyttöä varten mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Kirjan pdf-liitteet:


Eriyttämisen tarpeiden selvittäminen

Eriyttämisen vinkkipankki:
Opetusjärjestelyt
Oppimisympäristö (Fyysinen oppimisympäristö)
Oppimisympäristö (Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö)
Opetusmenetelmät
Oppimisen tukimateriaali
Oppimisen arviointi
Koejärjestelyt

Apulomake eriyttämiseen ja tukilomakkeiden laatimiseen

Itsearviointi

Työskentelyn ja toiminnanohjauksen kortteja (teksteillä)
Työskentelyn ja toiminnanohjauksen kortteja (ilman tekstejä)