Sinustako kirjailija?

Oletko huomannut, että suomenkielistä kirjallisuutta on jostakin aiheesta vähän, mutta se tulisi tarpeeseen? Tai onko sinulla kiinnostava kirja-aihe tai ehkä jo valmista tekstiäkin?

Etsimme jatkuvasti uusia kirjaideoita. Paras tapa kirjaidean esittelemiseksi on ottaa rohkeasti yhteyttä! Otamme vastaan sekä kokonaisia käsikirjoituksia että kirjaideoita, joista on olemassa hyvä suunnitelma.

Ohjeita kirjaideaa tai käsikirjoitusta tarjoaville

Kun tarjoat meille kirjaideaa tai käsikirjoitusta, varmista, että meille lähettämässäsi suunnitelmassa ovat mukana seuraavat asiat:

1. Kirjan työnimi tai -nimet

Mitä ehdotuksia sinulla on kirjan nimeksi? Kirjan nimi on yleensä lukijalle ensimmäinen mielenkiinnon herättäjä. Samoin sen perusteella kustantaja tekee ensimmäisen arvion siitä, sopiiko tarjottu kirjaidea tai käsikirjoitus juuri tämän kustantajan valikoimiin.

2. Kirjan esittelyteksti

Mikä tekee kirjastasi tarpeellisen? Perustele meille, miksi kirjasi on ajankohtainen, mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Kerro myös, ketkä ovat kirjasi mahdollisia lukijoita. Kerro, millä perusteella kirjaideasi sopii juuri tälle kohderyhmälle eli mitä he saavat tästä kirjasta.

3. Kirjan sisällyssuunnitelma

Millä tavalla jäsennät kirjan sisällön? Sisällyssuunnitelma voi olla sisällysluettelo, mutta kirjaideaa tarjottaessa myös ryhmitelty aihepiirien listaus riittää.

4. Kirjan kirjoittaja

Kuka sinä olet? Kerro meille, millä tavalla olet hankkinut sen asiantuntemuksen, johon kirjaideasi perustuu.

Näitä askeleita noudattamalla sujuvoitat kirjaideasi käsittelyä.

Ota yhteyttä!

Pirjo Peura
kustannuspäällikkö
pirjo.peura(at)santalahtikustannus.fi
puh. 014 337 0051