45,90 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Johdatus monimenetelmätutkimukseen
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
  • Kustantaja: Santalahti
  • 1. painos, 2024
  • ISBN 978-952-370-470-1
  • Nidottu, 188 sivua

Hanna VilkkaVille Mankki

Johdatus monimenetelmätutkimukseen

 

Monimenetelmätutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista menetelmää. Tällöin tutkittavasta ilmiöstä saadaan kokonaisvaltaisempi kuva kuin yhtä tutkimusmenetelmää käytettäessä.

Monimenetelmätutkimus sopii ajassa muuttuvien ja alati monimutkaistuvien, niin sanottujen pirullisten, ongelmien tutkimiseen muun muassa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ympäristöalalla sekä kauppatieteissä. Niitä ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, lasten ja aikuisten lisääntyvät terveysongelmat, kansansairaudet, kasvatus- ja koulutusinstituutioiden rakenteet, oppiminen ja opetus sekä kestävä kehitys.

Kirjassa käsitellään monimenetelmätutkimuksen historiallisia, tieteenfilosofisia ja tutkimuseettisiä lähtökohtia sekä tutkimusasetelman rakentamista. Lisäksi tarkastellaan laadullisen ja määrällisen tutkimuksen integraatioon sekä monimenetelmätutkimuksen raportointiin kytkeytyviä kysymyksiä.

Johdatus monimenetelmätutkimukseen on ensimmäinen suomenkielinen alan teos. Se sopii eri alojen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, tutkijoille, tutkimusmenetelmiä opettaville ja opinnäytetöiden ohjaajille.

Hanna Vilkka (VTT, sosiologi) toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Ville Mankki (KT) työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.

  • Kustantaja: Santalahti
  • 1. painos, 2024
  • ISBN 978-952-370-470-1
  • Nidottu, 188 sivua