43,00 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Lyhytterapeuttinen työote
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
  • Kustantaja: Santalahti
  • 4. painos, 2022
  • ISBN 978-952-451-654-9
  • Nidottu, 383 sivua

Katri KanninenLiisa Uusitalo-Arola

Lyhytterapeuttinen työote

 

Kuinka käynnistää myönteinen muutosprosessi vain muutaman tapaamisen puitteissa? Tätä kysymystä pohtivat entistä useammat työntekijät. Mahdollisuudet toistaiseksi jatkuviin, pitkiin asiakassuhteisiin ovat entistä harvemmassa. Merkityksellinen työskentely voi onnistua hyvinkin rajallisessa ajassa, mutta se vaatii aivan omanlaistaan otetta asiakastyöhön.

Tämä kirja auttaa psyykkisen hyvinvoinnin parissa työskentelevää ammattilaista hyödyntämään lyhytterapeuttista työotetta ja siinä käytettäviä työkaluja omassa työssään. Se tarjoaa malleja eripituisen työskentelyn rakentamiseen suunnitelmallisesti. Vaikka työskentely räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, mallit auttavat jäsentämään ja hyödyntämään käytettävissä olevan ajan mielekkäällä tavalla. Kirja esittelee myös tekniikoita tunnetyöskentelyyn ja uusien toimintatapojen löytämiseen. Kirjassa on runsaasti tapausesimerkkejä.

Kun työntekijä osaa kuvata ja perustella oman työskentelytapansa, se tukee myös hänen ammatillista varmuuttaan ja voimavarojaan.

Asiakkaan kirjeestä työntekijälle:
"Olen niin kiitollinen sinulle ja yhteiselle hetkillemme. Mä olen taas olemassa. Näyn, kuulun, tunnen, vaadin ja oon saanut muodon, värin ja olemuksen. Työstettävää jumien kanssa on vielä paljon, mutta tiedän selviäväni siitä, tahdonvoimalla ja uusilla toimintamalleilla."

"Kirja antaa erinomaisia käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja vuorovaikutuksellista hoitotyötä tekeville. Kirja nostaa esiin sen merkittävän tosiasian, että auttamistyö on erilaisista syistä johtuen varsin usein aikarajallista. Se osoittaa, miten lyhyissäkin hoidoissa on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia johdonmukaisella ja joustavalla työtavalla. Kirjoittajat puhuttelevat lukijaa tuomalla oman äänensä kuuluviin havainnollistavilla ja runsailla esimerkeillä. Vankka teoriapohja ja tutkimustieto yhdistyvät kirjan luvuissa monipuolisesti eritoten yksilöllisten tapausjäsentelyjen kuvauksissa, joissa keskeisenä kärkenä on sen huomiointi, mikä asiakkaalle on juuri nyt mahdollista ja mikä on hänen tavoitettavissaan."
Hely Kalska, FT, kouluttajapsykoterapeutti

"Psykoterapiaa käsittelevissä kirjoissa on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on, että ne ovat vaikeaselkoisia ja liian yksityiskohtaisia. Toinen on, että niissä esitellään ongelma ja terapeuttinen interventio, mutta unohdetaan kolmas ja tärkein elementti eli aika. Kirjoissa ei yleensä kerrota, kuinka terapia jatkuu ja miten toimitaan, kun ongelma palaa. Tässä kirjassa ei ole mitään näistä ongelmista. Kirjoittajat ovat tehneet tärkeän teoksen, joka jokaisen psykoterapeutin ja mielenterveystyötä tekevän kannattaa lukea. Tuleva klassikko!”
Teemu Ollikainen, Psykologiliiton ammatillisista asioista vastaava psykologi, psykoterapeutti

  • Kustantaja: Santalahti
  • 4. painos, 2022
  • ISBN 978-952-451-654-9
  • Nidottu, 383 sivua