MARJA VAURAS

FT, kasvatustieteen professori (oppiminen ja opetus), opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

Marja Vauras on ollut mukana seuraavissa teoksissa: